PLAQUE-GUARD POWDER

5 กรัม

โพรไบโอติกส์ รูปแบบผง  เพื่อลดปัญหาสุขภาพช่องปากของสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว

Benefits:
สำหรับ สุนัข แมว

  • ลดปัญหาเหงือกอักเสบ
  • ช่วยลดกลิ่นปาก
  • ปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร

 

พลัค-การ์ด พาวเดอร์

  • มีโพรไบโอติกส์ที่มีผลการศึกษาวิจัย เพื่อลดปัญหาสุขภาพของช่องปากสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ
  • ผ่านการรับรองว่าปราศจากยีนดื้อยาที่ก่อให้เกิดผลร้ายต่อสัตว์เลี้ยง

Composition
Lactobacillus paracasei SD1
Lactobacillus rhamnosus SD4
Lactobacillus rhamnosus SD11
Lactobacillus fermentum SD7