Happy Pet tablet

50 เม็ด

โพรไบโอติกส์ผสมนมแพะ รูปแบบเม็ด เพื่อช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว

ประโยชน์:
สำหรับ สุนัข แมว อายุ ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

  • ช่วยในการย่อยอาหารและขับถ่าย
  • ช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร
  • ช่วยยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรค
  • เพิ่มความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกัน

 

แฮปปี้เพ็ท แท็บเล็ต

  • มีโพรไบโอติกเพื่อช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว

  • ผ่านการรับรองว่าปราศจากยีนดื้อยาที่ก่อให้เกิดผลร้ายต่อสัตว์เลี้ยง

ส่วนประกอบ

Pediococcus pentosaceus

Bacillus subtilis