รศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มศว. และ หัวหน้าศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัยด้านโพรไบโอติก มศว.และทีมงาน ร่วมกับคุณอนุพงศ์ เจตต์สรรวิสรณ์ ผู้จัดการโรงงานและทีมงานบริษัทแอดสโก ดรักส จำกัด เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารของบริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด เพื่อปรึกษาเรื่องการ Up scale เชื้อโพรไบโอติกจากทาง มศว. เพื่อไปทำตลาดในเชิงพาณิชย์สำหรับคน
บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด เข้าพบ ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว พร้อมด้วยผู้บริหาร เพื่อจัดทำข้อตกลงความร่วมมือการทำงานวิจัยด้านโพรไบโอติก และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตใช้สิทธิเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติก
20 พฤศจิกายน 2566
ศูนย์วิจัยทางคลินิก ชั้น 10 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าเยี่ยมชมบูธที่งาน SmartHeart presents Thailand International Pet Variety Exhibition 2023 ครั้งที่ 13
5-8 ตุลาคม 2566
็Hall 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บบจ.บีบีจีไอ
21 สิงหาคม 2566