บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด ย้ำจุดยืนในการเป็นผู้นำด้านการผลิตโพรไบโอติกสำหรับคนและสัตว์ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ร่วมลงนามกับคณะแพทยศาสตร์และสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธิ “ผลงานจุลินทรีย์โพรไบโอติก 5 สายพันธุ์”  ได้แก่ Lactobacillus paracasei MSMC 39-1, Lactobacillus reuteri TF314, Bifidobacterium animalis TA-1, Lactobacillus gasseri TM1, Lactobacillus johnsonii TA7  ในวันที่ 14 พ.ค.2567 ที่มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร ซึ่งโพรไบโอติกดังกล่าว เป็นโพรไบโอติกสายพันธุ์ไทยที่ถูกค้นพบ วิจัยและพัฒนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์ นักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มศว ซึ่งปัจจุบันมีผลงานวิจัยมากมายที่พบว่าโพรไบโอติกช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือด ลดไขมันสะสมที่ตับ ลดน้ำตาล ลดอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบต่างๆในร่างกาย รวมถึงลดปัญหาลำไส้รั่ว ช่วยสร้างสมดุลของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้เช่น โรคลำไส้แปรปรวน ท้องอืด อาหารไม่ย่อย กรดไหลย้อนและโรค NCDs ต่างๆเช่น โรคเบาหวานประเภทที่ 2  โรคอ้วน โรคไขมันพอกตับ ซึ่งทางนักวิจัยคาดหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้มีส่วนช่วยในการลดการนำเข้าโพรไบโอติกจากต่างประเทศ  อีกทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพึ่งพาตนเองด้านการผลิตโพรไบโอติกของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

น.สพ.ไพรัช ธิติศักดิ์ ประธานบริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการผลักดันโพรไบโอติกสายพันธุ์ไทยที่มีผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาต่อยอดทางธุรกิจในเชิงพาณิชย์ ซึ่งทางบริษัทฯ เห็นว่าโพรไบโอติก ของมศว ทั้ง 5 สายพันธุ์มีผลงานวิจัยมากมายและมีศักยภาพในการต่อยอดและผลักดันสู่ตลาดทั้งคนและสัตว์ได้ จึงเกิดความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้น ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมทั้งการผลิตวัตถุดิบ ต่างๆ ได้แก่ 1.โพรไบโอติก (Probiotics) 2.Heat Killed Probiotics 3.โพสไบโอติก(Postbiotics) เพื่อจำหน่ายให้กับโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงบริษัทได้มีการวางแผนการผลิตสินค้าสำเร็จรูปสำหรับคนและสัตว์ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศต่อไปภายในปี 2567 นี้

บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด เข้าพบ ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว พร้อมด้วยผู้บริหาร เพื่อจัดทำข้อตกลงความร่วมมือการทำงานวิจัยด้านโพรไบโอติก และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตใช้สิทธิเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติก
20 พฤศจิกายน 2566
ศูนย์วิจัยทางคลินิก ชั้น 10 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าเยี่ยมชมบูธที่งาน SmartHeart presents Thailand International Pet Variety Exhibition 2023 ครั้งที่ 13
5-8 ตุลาคม 2566
็Hall 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มศว. และหัวหน้าศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัยด้านโพรไบโอติก มศว.และผู้จัดการโรงงานและทีมงานบริษัทแอดสโก ดรักส จำกัด
7 กันยายน 2566
บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด