บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด ส่งเจ้าหน้าที่และบุคลากร รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 1 ครบ 100% สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการให้ประชาชนได้เข้ารับวัคซีนเร็วที่สุด อีกทั้งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดมีความรุนแรง การที่พนักงานบริษัทฯได้รับวัคซีนจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการให้บริการกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังสร้างความปลอดภัยให้กับตัวพนักงานและครอบครัว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังเข้มงวดกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะมีแนวโน้มดีขึ้น

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมลงนามกับ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค  ในสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธิและถ่ายทอดเทคโนโลยีโพรไบโอติกสายพันธุ์ไทย เพื่อต่อยอดทางธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
14 พฤษภาคม 2567
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด เข้าพบ ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว พร้อมด้วยผู้บริหาร เพื่อจัดทำข้อตกลงความร่วมมือการทำงานวิจัยด้านโพรไบโอติก และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตใช้สิทธิเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติก
20 พฤศจิกายน 2566
ศูนย์วิจัยทางคลินิก ชั้น 10 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าเยี่ยมชมบูธที่งาน SmartHeart presents Thailand International Pet Variety Exhibition 2023 ครั้งที่ 13
5-8 ตุลาคม 2566
็Hall 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี