บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด ส่งเจ้าหน้าที่และบุคลากร รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 1 ครบ 100% สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการให้ประชาชนได้เข้ารับวัคซีนเร็วที่สุด อีกทั้งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดมีความรุนแรง การที่พนักงานบริษัทฯได้รับวัคซีนจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการให้บริการกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังสร้างความปลอดภัยให้กับตัวพนักงานและครอบครัว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังเข้มงวดกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะมีแนวโน้มดีขึ้น

 

บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด ได้เข้าร่วมประกวด "สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม" นิลมังกร รุ่นที่ 2 ในรอบ The storytelling ชิงแชมป์ ภาคกลาง โดยผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าประกวดคือ พลัคการ์ด Plaque-Guard

9 กันยายน 2565
โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพ

น.สพ. ไพรัช ธิติศักดิ์ ประธานกรรมการ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด เข้าร่วมเสวนา หัวข้อ "ทางเลือกทดแทนการใช้ยาต้านจุลชีพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ" ในงาน National Aque AMR Forum เวลา 15.00 - 16.00 น.

16 กันยายน 2565
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด หน่วยงาน วิจัยและพัฒนา และทีมเบทาโกร เข้าเยี่ยมชม บ. เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด

28 สิงหาคม 2565
บ. เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด