บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด ส่งเจ้าหน้าที่และบุคลากร รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 1 ครบ 100% สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการให้ประชาชนได้เข้ารับวัคซีนเร็วที่สุด อีกทั้งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดมีความรุนแรง การที่พนักงานบริษัทฯได้รับวัคซีนจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการให้บริการกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังสร้างความปลอดภัยให้กับตัวพนักงานและครอบครัว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังเข้มงวดกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะมีแนวโน้มดีขึ้น

 

ทางบริษัทฯ ได้มีการประชุมวางแผนงานร่วมกันระหว่าง

บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด และ บริษัท อินโนเว็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

4 กุมภาพันธ์ 2566
Amaranth suvarnabhumi Hotel ห้อง Amaranth B, 3rd Floor

บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในการร่วมกันพัฒนาโพรไบโอติกนำไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์

31 มกราคม 2566
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด ได้เข้ารับการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพอาหารสัตว์ (ระบบ GMP และระบบ HACCP) ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อการส่งออก โดยมีเจ้าหน้าที่ นายธนิต ทรงสุหมัด หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และคณะจากกรมปศุสัตว์ พญาไท

31 มกราคม 2566
บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด