บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ จากคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรอง โครงการนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ "โครงการขนมสุนัขเสริมโพรไบโอติกป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปาก" ขอบคุณที่ให้การการสนับสนุนโครงการของบริษัทฯ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มศว. และหัวหน้าศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัยด้านโพรไบโอติก มศว.และผู้จัดการโรงงานและทีมงานบริษัทแอดสโก ดรักส จำกัด
7 กันยายน 2566
บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด
บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บบจ.บีบีจีไอ
21 สิงหาคม 2566
งานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด ในการพัฒนาจุลินทรีย์โพรไบโอติก จากงานวิจัยนวัตกรรม ไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสุขภาพและทางการแพทย์เชิงพาณิชย์
14 มิถุนายน 2566
ห้อง อัลติจูด ชั้น 25 โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ