บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ จากคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรอง โครงการนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ "โครงการขนมสุนัขเสริมโพรไบโอติกป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปาก" ขอบคุณที่ให้การการสนับสนุนโครงการของบริษัทฯ

บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด ได้เข้าร่วมประกวด "สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม" นิลมังกร รุ่นที่ 2 ในรอบ The storytelling ชิงแชมป์ ภาคกลาง โดยผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าประกวดคือ พลัคการ์ด Plaque-Guard

9 กันยายน 2565
โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพ

น.สพ. ไพรัช ธิติศักดิ์ ประธานกรรมการ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด เข้าร่วมเสวนา หัวข้อ "ทางเลือกทดแทนการใช้ยาต้านจุลชีพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ" ในงาน National Aque AMR Forum เวลา 15.00 - 16.00 น.

16 กันยายน 2565
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด หน่วยงาน วิจัยและพัฒนา และทีมเบทาโกร เข้าเยี่ยมชม บ. เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด

28 สิงหาคม 2565
บ. เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด