ป้องกันปัญหาโรคบวมน้ำ และโรค Streptococcoso ในสุกร

#โรคไข้หูดับ คือ โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เกิดจากการติดเชื้อ สเตรปโตคอกคัส ซูอิส (Streptococcus suis) จากหมู ความรุนแรงของโรคนอกจากทำให้ผู้ป่วยหูหนวก แต่ยังทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิต โดยปัจจุบันคนไทยติดเชื้อประมาณ 350 คน/ปี เสียชีวิตประมาณร้อยละ 10
สาเหตุของการติดเชื้อมาจาก 1. การบริโภคหมูสุกๆดิบ, ดิบ หรือหมูที่ป่วยตาย 2. การสัมผัสหมูดิบหรือเลืดหมุที่ติดโรคโดยตรง
อีกสาเหตุสำคัญ! ที่ทำให้อัตราการติดเชื้อนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น คือ “เชื้อมีอัตราการดื้อต่อยาปฏิชีวนะสูงขึ้น”
สเตรปโตคอกคัส ซูอิส (Streptococcus suis) 1.เป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ในร่างกายสุกร แต่เดิมแล้วเกษตรกรมักจะมีการใช้ยาปฏิชีวนะผสมอาหารเพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อในร่างกายสุกร แต่การใช้ยาปฏิชีวนะในลักษณะเพื่อป้องกัน
โรคติดเชื้อในหมูแทนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ หรือมีการใช้ยาปฏิชีวนะในปริมาณที่มากเกินไป จะส่งผลให้เชื้อก่อโรคนี้มีการดื้อต่อยาปฏิชีวนะ และการที่เชื้อดื้อต่อยาปฏิชีวนะยังทำให้ผู้ป่วยต้องใช้เวลาในการรักษานานขึ้นด้วย กรณีที่มีการติดเชื้อ
ปัจจุบันได้มีนักวิจัยร่วมมือกันติดตามการระบาดของเชื้อดื้อยา เพื่อพัฒนาวัคซีนและยารักษาโรค รวมถึงการวางแนวทางเพื่อการป้องกันการดื้อยาในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แม้ “#โรคไข้หูดับ” เป็นโรคที่มนุษย์สามารถป้องกันและรักษาให้หายได้ แต่ก็มีอัตราการเสียชีวิตถึงร้อยละ 10 /ปี จะดีกว่าหรือไม่ หากมีแนวทางป้องกันโรคนี้ตั้งแต่สุกร
อีกทางเลือกหนึ่งที่ถูกพัฒนาเพื่อที่จะช่วยในการป้องกันเชื้อ Streptococcus suis คือ #โพรไบโอติก ที่จะช่วยป้องกันเชื้อก่อโรคชนิดนี้ในสุกรและไม่ก่อให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ
กลไกการทำงาน
– แย่งพื้นที่เกาะ เบียดเบียนเชื้อก่อโรค Competitive exclusion
– ส่งเสริมการย่อยการย่อยได้ Improved digestion
– สร้างสารยับยั้งเชื้อก่อโรค Antimicrobial agents
คุณค่าจากการใช้ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติก
1. ลดอัตราการสูญเสีย
2. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหาร
3. เพิ่มอัตราการเจริญเติบโต
4. ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ

#จุลินทรีย์ดี #จุลินทรีย์ #จุลินทรีย์ชนิดดี #จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร #จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร #จุลินทรีย์สุขภาพ #โรคในสุกร #จุลินทรีย์สำหรับสัตว์เลี้ยง #จุลินทรีย์มีชีวิต #โรคไข้หูดับ #โรคสเตรป