การใช้ผลิตภัณฑ์ โพรไบโอติกส์ BACTOSAC จะช่วยให้คุณมีสุกรหย่านม/แม่สุกร/ปีเพิ่มขึ้นได้อย่างไร

  • 1.ช่วยเพิ่มการสร้างน้ำนมเหลือง (COLOSTRUM) และการสร้างน้ำนมเลี้ยงลูกสุกร
    เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ โพรไบโอติกส์ BACTOSAC ในแม่สุกร BACTOSAC จะช่วยกระตุ้นการกินอาหารของแม่สุกรให้ดีขึ้น ทำให่แม่สุกรมีการสร้างน้ำนมมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้มีการสะสมภูมิคุ้มกันและสารอาหารในน้ำนมสูงขึ้นด้วย
    .
    เพิ่มภูมิคุ้มกันในน้ำนม, เสริมสร้างการป้องกันที่ดีขึ้น สำหรับสุกร ลดการเจ็บป่วยของลูกสุกร, ลดการสูญเสีย

2.ช่วยเสริมสร้างสุขภาพทางเดินอาหารของลูกสุกร
ผลิตภัณฑ์ โพรไบโอติกส์ BACTOSAC ช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาของระบบทางเดินอาหารดีขึ้น เพื่อประสิทธิภาพของการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารของลำไส้

3.ช่วยควบคุมสมดุลจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร
เพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ลดปริมาณเชื้อก่อโรค ต้นเหตุของอาหารเจ็บป่วย

4.ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของสุกร
ผลิตภัณฑ์ โพรไบโอติกส์ BACTOSAC จะช่วยให้ลูกสุกรมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นต่อวันมากขึ้น มีประสิทธิภาพในการใช้อาหารเพื่อเจริญเติบโตได้ดีขึ้น

5.ช่วยดูแลสภาพร่างกายของแม่สุกร ควบคุมวงรอบของการให้ผลผลิต
ผลิตภัณฑ์ โพรไบโอติกส์ BACTOSAC ในแม่สุกรช่วงอุ้มท้องจนถึงหย่านม จะช่วยให้แม่สุกรมีการกินอาหารและใช้สารอาหารได้ดีขึ้น ทำให้ลดการสลายไขมันในร่างกายเพื่อเป็นพลังงานสำรอง ลดปัญหาแม่สุกรโทรมภายหลังเลี้ยงลูก และทำให้สามารถกลับมาเป็นสัตว์พร้อมผสมพันธุ์ได้เร็วขึ้น