เสริมพลังให้น้ำนมแม่หมูด้วย โพรไบโอติกส์

สำหรับลูกหมูวัยแรกเกิดแล้ว สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญทั้งในเรื่องของอัตราการรอดและการเจริญเติบโตก็คงหนีไม่พ้น
“น้ำนมจากแม่หมู”

โดยหมูจะมีการถ่ายทอดสารภูมิคุ้มกันจากแม่มายังลูกผ่านทางน้ำนม สารภูมิคุ้มกันที่ว่าก็จะมีทั้ง อิมมูโนโกลบูลิน ชนิดจี และเอ (IgG, IgA) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อลูกหมูเป็นอย่างมาก การเสริมโพรไบโอติกให้แม่หมูตั้งแต่ในช่วง 1 เดือนก่อนการคลอด นอกจากจะช่วยกระตุ้นสารภูมิคุ้มกันแล้ว ยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย ตามไปดูในภาพกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง

#KMPBiotech #Beefcattle #Cattlefeeding #Livestock #Poultry #Broiler #Layer #Chicken #Pig #Piglet #FatteningPig #การประมง #การเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์ในน้ำ #ไก่, #โคกระบือ #โปรไบโอติกส์ #ฟาร์ม #สัตวบาล, #สุกร #สัตว์เลี้ยง #อาหารสัตว์ #ไก่เนื้อ #ไก่ไข่ #ไก่พันธุ์ #ลูกหมู #หมูขุน